Tel: 517 984 438, E-mail: biuro@enermitel.pl

Pomiary elektryczne

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu prowadzimy profesjonalne pomiary elektryczne i przeglądy instalacji elektrycznych w budynkach o różnej wielkości i przeznaczeniu: obiektów mieszkalnych, handlowo-usługowych, biurowych, użyteczności publicznej, przemysłowych i innych. Prowadzimy również pomiary elektryczne na stacjach paliw i w strefach zagrożenia wybuchem (Ex)

Wykonujemy:

Pomiary i przeglądy instalacji elektrycznej: kompleksowe przeglądy pięcioletnie instalacji elektrycznej, pomiary impedancji pętli zwarcia (tzw. "zerowanie"), pomiary rezystancji izolacji, pomiary ciągłości przewodów ochronnych, badanie wyłączników różnicowo-prądowych, oględziny i ocenę instalacji elektrycznej, oględziny i ocenę instalacji odgromowej, pomiary rezystancji uziemienia, pomiary rezystywności gruntu.

Badanie elektronarzędzi: pomiary rezystancji przewodu ochronnego, oględziny zewnętrzne i wewnętrzne, pomiary rezystancji izolacji.

A także diagnozowanie usterek instalacji elektrycznej i inwentaryzację instalacji elektrycznej.

Kontakt

Tel: 517 984 438
E-mail: biuro@enermitel.pl
ul. Marcina z Wrocimowic 12L lok. 32, Warszawa